Abonnement

I forbindelse med etablering av alle våre avtaler tilkommer det et etableringsgebyr. Inkludert i dette gebyret er nedgraving av selvvanningskasse før første gang vi planter på graven

Vår og sommer

Inkluderer beplantning av graven en gang før 17.mai og en gang før utgangen av juni, som oftest før St.hans. Etter beplantning i juni vil blomstene vedlikeholdes gjennom sommeren.
Vi påser på at det er tilstrekkelig med vann, ryddig og pent på gravestadet.

Periode: 1 år
Pris: kr 1.890
Sommer og høst

Inkluderer beplantning av graven en gang før utgangen av juni, som oftest før St.hans og iløpet av september. Etter beplantning i juni vil blomstene vedlikeholdes gjennom sommeren og i september rydder vi gravstedet, klargjør for vinteren og setter ned høstlyng. Vi påser selvfølgelig på at det er tilstrekkelig med vann, ryddig og pent på gravestadet gjennom hele sesongen

Periode: 1 år
Pris: kr 1.890
Vår, sommer og høst

Inkluderer beplantning av graven før 17.mai, en gang før utgangen av juni, som oftest før St.hans og iløpet av september. Etter beplantning i juni vil blomstene vedlikeholdes gjennom sommeren og i september rydder vi gravstedet, klargjør for vinteren og setter ned høstlyng. Vi påser selvfølgelig på at det er tilstrekkelig med vann, ryddig og pent på gravestadet gjennom hele sesongen.

Periode: 1 år
Pris: kr 2.390